Các bước thông báo địa điểm kinh doanh mới nhất

Theo các quy định pháp luật hiện hành thì địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp sẽ tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính trên hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp (tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên phạm vi cả nước khi có nhu cầu). Sau khi có quyết định thành lập doanh nghiệp thì có trách nhiệm thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Dưới đây, các chuyên viên của dịch vụ thành lập công ty tại hà nội sẽ tư vấn về các bước thông bảo địa điểm kinh doanh đúng luật:

Cụ thể thủ tục thông báo địa điểm kinh doanh được thực hiện như sau:

1. Gửi thông báo

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Nội dung thông báo gồm:

– Mã số doanh nghiệp;

– Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

– Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

– Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

2. Nhập thông tin về địa điểm kinh doanh

Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here