Mức thuế phải đóng đối với hộ kinh doanh cá thể ?

“Vợ chồng em có thuê một ốt để kinh doanh tiệm Internet. phòng gồm 23 máy.1 tháng doanh thu khoảng 7.000.000đ ( bảy triệu đồng) , lời khoảng 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng).Có giấy phép kinh doanh hộ cá thể và có mã số thuế rồi.Tuy nhiên cán bộ thuế đánh thuế hàng tháng em tới 450.000đ( bốn trăm năm mươi nghìn đồng).”

Mức thuế trong trường hợp nêu trên có đúng không ?

1. Thuế môn bài

Theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2017 thì mức lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được tính dựa vào mức thu nhập hàng năm của hộ kinh doanh đó, bao gồm 3 mức như sau:

– Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu/ năm thì nộp thuế môn bài : 300.000 đồng/ năm.

– Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu/ năm thì nộp thuế môn bài : 500.000 đồng/ năm

– Doanh thu trên 500 triệu/ năm thì nộp thuế môn bài : 1.000.000 đồng/ năm

Vì vậy, đối với hộ kinh doanh chỉ có doanh thu từ 100 triệu/năm trở xuống thì được miễn nộp thuế môn bài.

Do đó, cơ sở kinh doanh của bạn được miễn nộp thuế môn bài.

2. Thuế giá trị gia tăng

Quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3. Thuế thu nhập cá nhân

(Quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)

Tuy nhiên, theo thông tư 92/2015/TT-BTC thì kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015, cá nhân kinh doanh nếu có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm thì được miễn cả thuế GTGT và thuế TNCN, quy định tại Điều 1 Thông tư này như sau:

“Điều 1. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

b) Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

c) Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

2. Người nộp thuế nêu tại khoản 1 Điều này không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.”

– Theo quy định này trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu/năm thì sẽ được miễn nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp này nếu doanh thu phát sinh từ hoạt động cho thuê nhà, cho thuê cửa hàng hoặc doanh thu dựa trên cơ sở hợp đồng ký kết với tổ chức, công ty, cá nhân khác thì người kinh doanh rất dễ chứng minh cho cơ quan thuế. Đối với các trường hợp khác thì cá nhân kinh doanh được coi là trường hợp không xác định được doanh thu đầu ra nên việc ấn định doanh thu tính thuế khoán sẽ thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý thuế.

Theo thông tin bạn cung cấp thì doanh thu trung bình một tháng của cửa cơ sở kinh doanh của bạn là 7 triệu đồng, như vậy doanh thu tương ứng của 1 năm (12 tháng) là 84 triệu đồng ( dưới 100 triệu đồng). Như vậy, bạn thuộc diện được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại thông tư này.

Như vậy gia đình bạn chỉ phải nộp 1 triệu đồng tiền thuế môn bài cho trong một năm, mức thu 450.000 đồng trên một tháng là sai.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here